A A A

Nasza Misja

 

Profesjonalizm i przyjazne relacje z Klientem, ścisła poufność i zaufanie Klienta, codzienne współdziałanie dla usuwania problemów i znajdowania nowych rozwiązań, szacunek dla czasu Klienta – to warunki pracy cenne dla każdej firmy. To nasza oferta.

 

rzetelność - poufność - współpraca - komfort

 

- rzetelność

Każda usługa wykonana jest zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o prawidłowo przygotowane dokumenty, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem przewidzianych przepisami terminów

 

- poufność

Wszelkie informacje i dokumenty udostępniane przez Klienta służą wyłącznie wykonaniu usługi. Wyłącznie Klient jest osobą otrzymującą jakiekolwiek informacje, opinie i uwagi dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

 

- współpraca

Klient otrzymuje informacje o dotyczących go aktualnych przepisach prawa oraz
o wymaganej formie i zakresie przekazywanych dokumentów. Klient może na bieżąco otrzymywać wszelkie informacje związane z wykonywaną usługą oraz zasięgać porad i konsultować się w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w każdym momencie kiedy wystąpi taka potrzeba.

 

- komfort

Zakres usługi ustalany jest w dostosowaniu do oczekiwań Klienta. Dokumenty Klienta przekazywane są w siedzibie Biura lub w inny ustalony indywidualnie sposób dogodny dla Klienta. Kontakt między Biurem a Klientem oparty jest na stałej wymianie informacji, opinii, uwag i dokumentów drogą mailową oraz w razie potrzeby telefoniczną. Klient otrzymuje odpowiedź w każdej sprawie zleconej lub zgłoszonej w ściśle określonym czasie.