A A A

Oferta

 • USŁUGI KSIĘGOWE


  Prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

  Prowadzenie innych ewidencji podatkowych

  Prowadzenie rozliczeń podatkowych przychodów z wynajmu nieruchomości

   

  W zakresie usług w szczególności przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej i aktualizacyjnej podmiotu, prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowych, przygotowywanie deklaracji, zeznań, sprawozdań.

   

  Szczegółowy zakres ustalany jest indywidualnie z każdym klientem w dostosowaniu do oczekiwań oraz specyfiki działalności.

   

 • USŁUGI DORADZTWA


  Doradztwo podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC, lokalne)

  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

  Doradztwo finansowe

  Doradztwo podatkowe w zakresie nieruchomości (wynajem i sprzedaż)

   

  Usługi doradztwa obejmują w szczególności przygotowywanie opinii w zakresie stosowania prawa podatkowego, prowadzenie postępowań podatkowych przed urzędami i sądami administracyjnymi, analizy prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotu, przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej i aktualizacyjnej podmiotu (urzędy, KRS), przygotowywanie umowy spółki i procedur wynikających z kodeksu spółek handlowych (w tym zgromadzenia wspólników), przygotowywanie dokumentacji kredytowych, analiz finansowych przedsięwzięć, biznes-planów, prognoz finansowych, wykonywanie analiz obowiązków podatkowych osób uzyskujących przychody z wynajmu nieruchomości oraz analiz podatkowych transakcji sprzedaży (przeniesienia własności) nieruchomości.