A A A

USŁUGI DORADZTWA

Nasza oferta usług doradztwa obejmuje:


DORADZTWO PODATKOWE:

W zakresie usług w szczególności:

- opracowywanie opinii w zakresie stosowania prawa podatkowego

- prowadzenie postępowań podatkowych przed urzędami

- wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

- analizy prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotu

 

 

Zakres przedmiotowy usług doradztwa podatkowego obejmuje:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek od towarów i usług (VAT)

- inne podatki (PCC, lokalne, etc.)

 

 

DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- opinie w zakresie obowiązków rejestracyjnych podmiotu (w tym opcje i skutki)

- przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej podmiotu (organy rejestrowe i urzędy)

- przygotowywanie umowy spółki

- procedury bieżące wynikające z kodeksu spółek handlowych (w tym zgromadzenia wspólników)

- procedury przed KRS

 

 

DORADZTWO FINANSOWE:

- dokumentacje kredytowe

- analizy przedsięwzięć gospodarczych

- biznes plany

- prognozy finansowe

 

 

DORADZTWO PODATKOWE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI (WYNAJEM I SPRZEDAŻ)

- analizy obowiązków podatkowych przy wynajmie nieruchomości

- analizy obowiązków podatkowych w transakcjach sprzedaży oraz innych form przeniesienia własności nieruchomości