A A A

USŁUGI KSIĘGOWE

Nasza oferta usług księgowych obejmuje:


PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

W zakresie usługi również:

- ewidencje i deklaracje VAT, informacje podsumowujące

- dokumentacje kadrowo-płacowe (wewnętrzne oraz dla urzędów skarbowych i ZUS)

- podstawowe doradztwo podatkowe

- podstawowe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

- dokumentacja rejestracyjna i aktualizacyjna podmiotu (organy rejestrowe, ZUS i urzędy skarbowe)

- sprawozdania, zeznania i deklaracje dla urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i innych urzędów

- sprawozdania finansowe

- procedury przed KRS

 

 

PROWADZENIE PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W zakresie usługi również:

- ewidencje i deklaracje VAT, informacje podsumowujące

- dokumentacje kadrowo-płacowe (wewnętrzne oraz dla urzędów skarbowych i ZUS)

- podstawowe doradztwo podatkowe

- podstawowe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

- dokumentacja rejestracyjna i aktualizacyjna podmiotu (organy rejestrowe, ZUS i urzędy skarbowe)

- sprawozdania, zeznania i deklaracje dla urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i innych urzędów

- zeznania roczne podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych)

 

 

PROWADZENIE INNYCH EWIDENCJI PODATKOWYCH

- w zakresie wymaganym dla przyjętej formy opodatkowania

 

 

PROWADZENIE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PRZYCHODÓW Z WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI

Zakres czynności ustalany z klientem po analizie statusu osoby wynajmującego i charakterystyki wynajmowanych nieruchomości.

 

 

 

Szczegółowy zakres usługi rachunkowo-księgowej ustalany jest indywidualnie z każdym klientem, w dostosowaniu do oczekiwań oraz specyfiki działalności.